Att resonera …

Att resonera är något du behöver göra i flera ämnen. Jag har hittat en otroligt bra film producerad av Utbildningsradion, UR. Gå gärna in och se den. Den kommer förklara och veckla ut frågetecken till utropstecken. Vi kommer även titta på den på lektionstid.