English 8A, Let’s Talk Movies, week 46

We will work with a song this week. We will listen to it and finding missing words. At the end of the week, our Friday lesson, I will show you another fun way of working with lyrics and a song. Remind me!!

We will also work with small tests to the chaper in class this week. Just to practice reading skills and your knowledge of words.

The test of the chapter will be in week 47, next week. I will tell you all about it in class on Thursday. Let’s plan the test together!

/Miss Marianne

English 9A & 9B, Let’s Talk Japan, week 45-46

We are now working with and practising our reading skills by reading texts in our textbook and working with exercises that has to do with them in our workbook.

We will work in our workbook, page 31-32, with all the excersices to the text called What is Manga? After that we are moving on to the text called Bushido the Samurai Way. The exercises to that text is in our workbook on pages 33 -34. Work with exercises 1 – 5. Use your reading strategies while you read and work with the texts.

/Miss Marianne

English 8A, Let’s Talk Movies, week 45

This week we will work in our English books and finish up all the work connected to the chapter about movies. We are getting closer to having a writing test very soon! Be aware!

This week our verbal presentation about a movie starts. First group will do theirs on Wednesday during half class. I am so excited!! Remember you need to practice at home and be on top of the time it takes to present your movie – four minutes.

/Miss Marianne

En man som heter Ove av Fredrik Backman, svenska 9B

Nu har det blivit så att 9A och 9B ligger olika i läsningen av En man som heter Ove, så det är dags att separera er även här i bloggen.

9B har nu hunnit till och med kapitel tio. Ni har skrivit hur ni uppfattar Ove under er rubrik med samma namn vid flera tillfällen. I ert dokument finns också sammanfattningar av det lästa (Cowboyen). På tisdagen (4/11) använde ni er av Spåkulan för att fundera över hur boken kommer att fortsätta.

På fredag, 7/11, kommer vi att diskutera i grupper om tre och lyssna vidare på texten. Det kommer också finnas skrivuppgift kring dagens lektion.

/Marianne

En man som heter Ove av Fredrik Backman, svenska 9A

Nu har det blivit så att 9A och 9B ligger olika i läsningen av En man som heter Ove, så det är dags att separera er även här i bloggen.

9A har nu hunnit till och med kapitel sex. Ni har skrivit hur ni uppfattar Ove under er rubrik med samma namn vid flera tillfällen. I ert dokument finns sammanfattningar av det lästa (Cowboyen). På tisdagen (4/11) skickade ni också in en fråga kring det lästa till mig.

På fredag, 7/11, kommer vi att diskutera i grupper om tre och lyssna vidare på texten. Det kommer också finnas skrivuppgift kring dagens lektion.

/Marianne

En man som heter Ove av Fredrik Backman, svenska 9A & 9B

Äntligen! har vi kommit igång med Ove. Från katedern sett (mitt håll) går detta arbetssätt mycket bra. Vi lyssnar tillsammans, ni skriver frågor och mailar mig. Vi går igenom krångliga ord, samtalar om det vi tystnat till med hjälp av era frågor. Detta moment fungerar mycket bra. Ni har blivit bra på att samtala i liten grupp! Stolt lärare!!

Tyvärr har vi hunnit lite olika långt i boken i klasserna … 9A har lystnat till och med kapitel 4 och 9B har lystnad till och med kapitel 6. Ni har använt er av Cowboyen och skrivit sammanställning av vad ni talat om. Nu har ni också börjat skriva på er en egen beskrivning av hur ni tycker att Ove är, tänker och ser ut. Helt enkelt – vem Ove är som person.

Ove

Vecka 43 har vi svenska på fredagen och då lystnar vi vidare på boken! Men, först ska vi ha elevens val!

/Marianne

En man som heter Ove av Fredrik Backman, svenska 9A & 9B

Nu startar äntligen vårt arbete med boken En man som heter Ove skriven av Fredik backman! Vi kommer att lyssna till Torsten Wahlund, som har läst in boken.

Ove

Först av allt, se till att du har ett dokument i Pages som du kommer att skriva i när vi arbetar med boken. Innan läsning ska du använda dig av Spågumman – att försöka förutspå vad vi kommer att få lyssna till. Efter vi har lyssnat ska du använda dig av Cowboyen och sammanställa det vi lyssnat till. Ha även med en kort reflektion i din text. När vi lyssnat till de första tre kapitlen ska du formulera en fråga som du mailar till mig. Maila till larare.marianne@hotmail.com och skriv frågan i ämnesfältet.

I vecka 42 kommer vi att lyssna vidare, skriva och samtala om det lyssnade och använda oss av de frågor ni mailat mig.

/Marianne

English 8A, Let’s Talk Movies

This week we will work with page 105, 106 (crosswordpuzzle) and 107 in our workbooks. You have a homework for Friday, October 19, as usually! I have put it on Instagram. We will also start working with our verbal presentation about a movie, free of your choice. The presentation will be held in half classes in week 42, 45, 46 and 47. You can read all about it on the dokument I put in Dropbox. The presentation will last for four minutes and you can use any ”app” you would like as a help. You are allowed to have 25 supporting words as a help.

I am so looking forward to hear all about your favoutrite movies!

Movie

/Miss Marianne

English 8A, Let’s Talk Movies

This week (40) you should be done in your workbook until at least page 103 – 105. Maybe even with page 107. Next week we might have to work with the crosswordpuzzle on page 106. Homework, for week 40, is marked words in your textbook page 127 – 129. You are able to see them on Instagram – I put a picture there, as usual.

/Miss Marianne